خواص میوه ها

رنگ قرمز:

رنگی است محرک واشتها آورورنگی پرانرژی که همین خصوصیات در موادغذایی قرمزرنگ

 

هم دیده می شود.معمولاما برای خوردن خوراکی هایی بارنگ قرمز بسیارراغب هستیم.

این رنگ ودر واقع میوه ها و سبزیجات قرمز رنگ علاوه بر این که افزایش دهنده اشتها

هستندبرای افراد کم خون و افرادی که کمبود آهن دارند بسیار مناسب است. هم چنین

در درمان عفونت هاوسوختگی های شدید بسیار موثراست. معمولا این گونه میوه ها

وسبزیجات در درمان بیماری های ریوی و مشکلات روده و یبوست ورحم به کار برده

می شود. مواد غذایی قرمز رنگ بسیار پرانرژی بوده ودر تقویت قلب و افزایش فشار

خون بسیار مفید و تقویت کننده روده وکبد است.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید